Familierecht

Belangrijk toevoeging: ASVK behandelt slechts beperkt zaken op het gebied van familierecht. Zij behandelt geen scheidingen, geen geschillen omtrent alimentatie en geen geschillen in zaken over omgang of gezag.

OTS, UHP
ASVK staat wel mensen bij waarbij ondertoezichtstelling dan wel uithuisplaatsing van de kinderen aan de orde is. De Raad voor Kinderbescherming is in de ogen van mr. Grijs een slecht functionerend, maar machtig instituut. Hij staat u graag bij in de strijd hiertegen.

Straat- en contactverbod
Is wenselijk dat uw ex-partner niet meer in uw buurt of in de buurt van uw kinderen komt, dan is het mogelijk om aan de rechter te vragen om de ex-partner een straat- en contactverbod op te leggen. Overtreedt deze persoon dit verbod dan kan hij of zij -ook als er verder niets gebeurt-gearresteerd worden door de politie.

Vervangende toestemming
Weigert de ex-partner mee te werken aan medische handelingen die uw kind moet ondergaan? Geeft een ex-partner geen toestemming voor een vakantie in het buitenland? Dan is het mogelijk om aan de rechter vervangende toestemming te vragen. Dit geldt ook als u wenst te verhuizen en uw ex-partner het daar niet mee eens is.