Privaatrecht

Schulden, vorderingen, verzetprocedures
Er kunnen allerlei bedrijven bij je aankloppen met de mededeling dat je ze geld verschuldigd bent. Vaak worden daarbij ook nog allerlei kosten in rekening gebracht. Zeker als er een vonnis ligt, kunnen deze kosten enorm oplopen. Als dat vonnis door de rechter is uitgesproken, zonder dat je bij de rechtszaak aanwezig was heet dat een verstekvonnis. Daar kan je (onder voorwaarden) nog járen later verzet tegen aantekenen (de rechtszaak wordt dan heropend). Dit resulteert er vaak in dat de vordering alsnog komt te vervallen. Vraag ons om jouw situatie te beoordelen.

Aansprakelijkstelling bewindvoerder
Onder bewind staan is niet prettig, maar wordt een ramp als je een bewindvoerder hebt die er een zootje van maakt. De schulden lopen op; je krijgt geen leefgeld; met de bewindvoerder valt niet te praten; je wordt niet doorgeleid naar schuldhulpverlening. Als er sprake is van schade, dan kan je de bewindvoerder aansprakelijk stellen. In sommige gevallen kan je naast de schade ook nog smartengeld vorderen.

Beslagvrije voet
Met regelmaat leggen deurwaarders beslag zonder daarbij goed rekening te houden met de beslagvrije voet. Dit is het bedrag waarop de deurwaarder geen beslag mag leggen omdat je ook moet kunnen blijven wonen en leven. Als de deurwaarder weigert om de beslagvrije voet aan te passen, dan kan je dat voorleggen aan de rechter.

Verzekeringen/banken
Als je beschuldigd wordt van fraude of van het zijn van een geldezel, dan kan je geregistreerd worden in allerlei registers. Soms heeft dit tot gevolg dat je 8 jaar lang geen bankrekening, geen lening of geen telefoonabonnement kunt afsluiten. Het is dan mogelijk om een zaak te voeren bij de Kifid. Dat geldt ook als een verzekering weigert om een schade te vergoeden. Deze zaken worden met regelmaat gewonnen.

Nakoming
Heb je iets gekocht maar wordt het niet op tijd geleverd? Of voert een klusjesman zijn klus heel slecht uit? Dan is het mogelijk om nakoming te vorderen; de overeenkomst ontbinden, dan wel een schadevergoeding te vragen.

Voorbeeld: iemand koopt een bankstel, de levertijd is zes weken. Na acht weken is er nog steeds geen bankstel, de koper stelt de winkel in gebreke en geeft de winkel nog 14 dagen om te leveren. Na 14 dagen is er nog geen bankstel en ontbindt koper de koopovereenkomst. De winkel weigert de aanbetaling terug te betalen. De koper vraagt het geld terug, de kosten voor juridische bijstand en vergoeding voor gederfd genot. De rechter wijst dit toe.

Huisuitzetting
Ook al heeft de rechter de huurovereenkomst al ontbonden en ontruiming toegestaan, dan nog kan de ontruiming opnieuw worden aangevochten bij de rechter. Dit geldt zeker als er kinderen of mindervaliden in het spel zijn. Ook is het mogelijk om een schadeclaim in te dienen als achteraf blijkt dat de ontruiming ten onrechte was.

Waterschade
Met regelmaat weigeren woningbouwverenigingen waterschade ten gevolge van lekkages te vergoeden. Als je dan geen inboedelverzekering hebt, dan zit jij met de schade en kosten. Woningbouwverenigingen kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden en voor de rechter worden gedaagd.

Telefonische verkoop
Als je telefonisch een contract hebt afgesloten, zonder dat je dit wilde of echt goed wist waar het over ging en wat het voor jou zou betekenen, dan kan dit goed worden aangevochten.

Letselschade

Slachtoffer
Letselschade kan je op verschillende manieren oplopen. Het kan zijn door een verkeersongeval, waarbij de wederpartij aansprakelijk is, maar het kan ook zijn door het struikelen over een trolley in de supermarkt of doordat een arts zijn werk niet goed heeft gedaan.

Letselschade kan ook variëren van licht tot zwaar. De lichtste letselschade die ik heb behandeld (en die toch nog goed was voor een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s) was dat iemand een pak melk gekocht had dat over de datum was en dat daarna door haar zoontje was opgedronken. Het jongetje liep hierdoor een voedselvergiftiging op. De zwaarste letselschades betreffen zaken waarbij mensen komen te overlijden of bijvoorbeeld, zoals dat heet, niet-aangeboren hersenletsel oplopen.

Vaak proberen verzekeraars een schade af te doen met een hele lage vergoeding. Bij letselschade is het dan ook van groot belang om je hierbij te laten bijstaan door een advocaat. Geen enkel geval van letselschade is hetzelfde; iedere zaak verdient specifieke aandacht. De kosten van de advocaat worden vrijwel altijd betaald door de wederpartij.

Dader
Word je beschuldigd van het toebrengen van letselschade en meen je dat je onschuldig bent, dan wel dat het bedrag dat de wederpartij vraagt veel te hoog is, ga ook dan naar een advocaat.

Voorbeeld: Cliënt is veroordeeld voor mishandeling van de wederpartij. De wederpartij vraagt €65.000,- schadevergoeding. Uiteindelijk wordt er na tussenkomst van de advocaat geschikt voor €3000,-.