Strafrecht

Verdachte
Wordt u verdacht van een misdrijf en bent u opgeroepen om te verschijnen bij de rechtbank dan kan u zich laten bijstaan door een advocaat. Ook als u gearresteerd bent en u wilt vóór het verhoor advies van een advocaat, dan kan dat. U kunt daarbij aan de politie vragen om contact te leggen met een voorkeursadvocaat.

Slachtoffer
Bent u slachtoffer van een misdrijf en weigert de overheid om de dader te vervolgen dan is het mogelijk om aan de rechter te vragen om te beslissen dat de dader alsnog vervolgd moet worden (een zogenaamde artikel 12 Sv- procedure).